Reglement

ÜLDSÄTTED
1. EVML Klubide Karikas 2014 on võistkondlik võistlussari. Võistlusel järgitakse käesolevat reglementi ja kehtivaid Eesti Veeremängude Liidu (EVML) võistlusmäärusi.
2. Osa võivad võtta EVML klubide võistkonnad. Iga klubi saab võistlusel osaleda ühe võistkonnaga.
3. Võistkonna suuruseks on 4 mängijat ja kuni 2 varuvõistlejat. Kõik võistlejad peavad olema klubi liikmed ja nende liikmelisus peab olema registreeritud EVML-i poolt.
4. EVML Klubide Karikas 2014 koosneb kolmest osavõistlusest, mis toimuvad Tallinnas, Tartus ja Pärnus.
5. EVML Cup 2014 korraldaja on Eesti Veeremängude Liit, osavõistlused organiseeritakse koos kohaliku klubiga.

REGISTREERIMINE JA OSAVÕTUTASUD
6. Võistkonnad tuleb registreerida EVML-s hiljemalt 7 päeva enne osavõistluse algust. Võistkondade isikkoosseis tuleb teatada võistluse peakohtunikule hiljemalt 3 päeva enne võistluse algust.
7. Iga osavõistluse maks ühe võistkonna kohta teatatakse koos võistluse aja väljakuulutamisega. Raha kantakse osaleva klubi poolt Eesti Veeremängude Liidu arvele nr 1022000971000 SEB pangas hiljemalt võistlusele eelneval päeval.

OSAVÕISTLUSE KIRJELDUS
8. Osavõistlus(ed) viiakse läbi osalevate võistkondade omavaheliste kohtumistena (voorudena) bowlingu tavalise punktiarvestuse süsteemi järgi ameerika mänguviisil.
9. Võistlus koosneb matšidest, milles kõik võistkonnad kohtuvad kõikide teiste võistkondadega. Iga võistkonna liige mängib ühe sarja, võistkonna tulemuseks on nelja võistleja summaarne punktisumma. Naistele antakse iga sarja kohta 10 händikäpi punkti. Omavahelise kohtumise võitja on võistkond, kes saavutab kokku suurema punktisumma (koos händikäpiga).
10. Võistkonna liikmeid ja mängijate järjekorda võib muuta iga matši järel.
11. Juhul, kui võistkonnast puudub üks mängija, arvestatakse puuduva liikme tulemuseks 150 punkti. Mitme mängija puudumise korral saab võistkond võistlusel osaleda, kuid võistkondlikku tulemust ei registreerita.
12. Võistkondade omavahelise võistluse võit annab 2 punkti, viik 1 punkti ja kaotus 0 punkti.
13. Võistkondliku paremusjärjestuse määravad võistkonna poolt võistluse käigus kogutud võidupunktid.
14. Võrdsete võidupunktide korral määrab paremuse võistkonna visatud punktisumma.
15. Kui ka eelnev on võrdne, on parem võistkond, kellel on parem ühe kohtumise võistkondlik punktisumma koos händikäpiga.

PAREMUSE SELGITAMINE JA AUTASUSTAMINE
16. EVML Klubide Karikas 2014 võitja on klubi, kes kogub suurima sarjapunktide summa.
17. Osavõistlusel saavutatud 1. koht annab 10 sarjapunkti, 2. koht 8 sarjapunkti, 3. koht 6 sarjapunkti, 4. koht 5 sarjapunkti jne … 8 koht annab 1 sarjapunkti.
18. Võrdsete sarjapunktide korral määrab paremuse:
a) kogu sarjas saadud võitude arv;
b) võistkonna visatud punktisumma,
c) suurim ühe kohtumise võistkondlik punktisumma koos händikäpiga.
19. EVML Klubide Karikas 2014 parimat klubi autasustatakse rändkarikaga, kolme paremat võistkonda (klubi) karikatega.

MUU INFORMATSIOON JA TINGIMUSED
20. Võistlustulemusi ja muud olulist infot kajastatakse korraldaja veebilehel www.evml.ee
21. Radade õlitusprofiil avaldatakse hiljemalt 1 nädal enne võistluse algust. Radade õlitamine toimub enne võistluse algust ja enne teist mängublokki (4 matši).

Väljatrükiks sobiv PDF fail