Eelvooru tulemused

  Koondtabel :: naiste paremusjärjestus :: meeste paremusjärjestus
  * sarjad 1...5  õlil A  ning sarjad 6...10  õlil B 

nr võistleja nimi tulemused sum  
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kokku keskm
-                       -  

esialgne info, lõplikult kinnitamata protokoll

  ©2014 Eesti Veeremängude Liit