juhatuse koosolek 25.01.2008.a.

EVML bowlingu sektsiooni juhatuse koosolek

25. jaanuar 2008.a.
Pärnu, Perona Bowling
Algus 16:30

Osalesid : Raivo Tamm, Jaanus Jaanimägi, Priit Alep, Vahur Roht, Tauno Timmermaa.
Puudusid : Marika Lutter, Aivar Vadi.

Koosolekut juhatas ja protokollis: Raivo Tamm

Päevakord:

1.   "Eesti 300 klubi"- milliseid tulemusi arvestada, milliseid mitte?
2.   B-kaardi muudatused äriregistris
3.   Kohtunike atesteerimisega seonduvad küsimused
4.   Saalide sertifitseerimine
5.   Võistluste kategooriad möödunud hooajal
6.   Üldkoosoleku päevakord ja kokkukutsumise koht
7.   Reitingu juhendi põhimõtted uueks hooajaks
8.   Koondised tiitlivõistlustele
9.   Aasta parimate valimine
10. Eelarveküsimused
11. Eesti MV formaat ja koht
12. AVK arvestamine

Arutati ja otsustati:

 1. Veebilehel "Eesti 300 klubi"s kajastatakse tulemusi, mis visatud võistlustel, millel on kohtunik ja reglement. Tulemusest teatada hiljemalt 1 nädal peale tulemuse viskamist.
 2. B-Kaardi muudatuste (juhatuse liikmete lisamine) sisseviimisega tuleks aktiivsemalt tegeleda. Vahur kontakteerub Aivariga ja asi tehakse ära.
 3. Kohtunike atesteerimise juhend riputatakse netti, samuti atesteeritud kohtunike nimekiri koos tunnistuse kehtivustähtajaga. Lisainfo atesteerimise läbiviimiseks riputatakse samale lehele (luuakse eraldi alajaotus "Kohtunikud")
 4. Saalide sertifitseerimine:
  Perona 25.01. , Viljandi 03.02. , Al Mare 01.02. ca kell 12 ja Krabi Bowling 01.02. kell 10.00 Sertifikaadi kehtivusajaks määratakse 1 kalendriaasta senise hooaja asemel. Krabi Bowling palus soovitusi reitinguvõistluse võimaliku aja kohta, soovitatakse aprilli või mai algust.
 5. Estonian Open 2007 reitingupunktid jooksvas reitingus arvutatakse ringi 2.kategooria võistluse punktideks.
 6. Üldkoosolek kutsutakse kokku märtsikuus (Aivar). Põhimõtteliselt on seda vaja aastaaruande kinnitamiseks ja kui muid teemasid klubidelt ei lisandu, siis peetakse üldkoosolek maha elektrooniliselt.
 7. Arutleti tiitlivõistlustel ümberviskamise lubamist ja selle küsimuse andmist üldkoosoleku pädevusse. Otsustati esmase meetmena rakendada reitinguvõistlustel erinevat minimaalse suhtarvu süsteemi. Praegu kehtiva ühtse suhtarvu 40 asemel rakendatakse edaspidi ümberviskamisega võistlustel suuremat suhtarvu, aga selle suurus arvutatakse, võttes aluseks eelmise hooaja statistika (Jaanus tegeleb). Tõenäoliselt jääb suurem suhtarv vahemikku 55 kuni 70. Uut suhtarvu hakatakse rakendama uuest hooajast.
  Tiitlivõistlustel ümberviskamise keelustamiseks puudub juhatusel juriidiline alus, kuivõrd kohalike meistrivõistluste korraldamine on kohaliku omavalitsuse ainupädevuses, seega puudub juhatusel võimalus reguleerida kohalike meistrivõistluste korraldamist.
 8. Juunioride koondised tiitlivõistlustele määrab koondise peatreener Erno Aholammi koostöös Priiduga ja juhatus kinnitab koondise. EM-ks on koondis sisuliselt koos, MM-ks otsustatakse lähiajal. Täiskasvanute koondiste moodustamise süsteemi esialgu ei muudeta ja need moodustatakse reitingu alusel. Juhatus kinnitab koondised hääletamise teel
 9. Aasta parimate kandidaatide nimekirja moodustab Vahur ja see saadetakse klubidele hääletamiseks. Klubide häälte alusel selgub aasta parim viies kategoorias: mees, naine, noormees, neiu ja seenior.
 10. Arutleti eelarveküsimuste üle. Suheldakse võlgnikega (iga juhatuse liige vastavalt talle määratud piirkondlikule nimekirjale). Arutati koondise särkide tellimise küsimuste üle - Aivar uurib EOK-st nende vastavate koostööpartnerite kohta.
 11. Eesti MV formaat jääb samaks nagu möödunud hooajal. Eelpakkumine tehakse Krabi Bowlingule ja Viljandi Fire Starter Bowlingule. Peale sertifitseerimist jätkatakse vastavate saalidega läbirääkimisi ja otsustatakse.
 12. AVK-arvestatakse edaspidi kalendrivõistluste, klubide meistrivõistluste ja kohalike firmaliigade tulemusi.


Koosolek lõppes 21:00

Logo

Bowling

 • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
 • Mõtuse tn. 36
 • Tallinn 12620
 • bowling@evml.ee