Võistluse info
ajakava
reglement
õlitusskeem A
õlitusskeem B
bowlingusaal

Reglement

Web Links Võistluse vorm : individuaalvõistlus
Koht : Perona Bowling, Pärnu
Aeg : 24.-27. aprill 2014.a.
Korraldaja : Eesti Veeremängude Liit
Peakohtunik : Raivo Tamm
Registreerimine : regimine@evml.ee
WWW lehekülg : www.bowling.evml.ee

Eesti Meistrivõistlustel järgitakse käesolevat Eesti Meistrivõistluste reglementi ja kehtivaid Eesti
Veeremängude Liidu (EVML) võistlusmäärusi.
Võistlustel selgitatakse välja Eesti meister naiste ja meeste arvestuses, samuti paaride ja
võistkondade meistrid ning lisaks Eesti meistrid noorte ja juunioride vanuseklassis.
Võistlus kuulub EVML reitingusüsteemi (kõrgeima kategooria võistlus).

Osalemisõigus ja registreerimine
Osaleda võivad EVML liikmed. Paaride ja võistkondade arvestuses ülesantud võistlejad
paigutatakse soovi korral rajapaaril kokku.
Eelregistreerimine Eesti Meistrivõistlustele toimub 23. aprillini emaili teel regimine@evml.ee
Hilisem registreerimine võistlusele võimaldatakse vabade kohtade olemasolul. Paaride ja võistkondade koosseisud peavad olema laekunud klubide ametlikelt meiliaadressidelt hiljemalt 23.aprillil kella 12-ks.
Riietus vastavalt EVML võistlusmäärustele.
Võistlusmaks 40.- eurot. Juunioridele ja noortele 25.- eurot.
Võistlusmaksu tasub iga klubi oma osalevate liikmete eest.

Võistluse kirjeldus
Võistlus koosneb eelvoorust, vahevoorust ja finaalvoorudest. Eelvoorud on jagatud kahte 5-sarjalisse blokki, kusjuures neid blokke ei pea mängima järjest. Õlitus vahetatakse iga 5 sarja järel (pikk ja lühike), kusjuures iga mängija peab mängima kummalgi õliskeemil.

Paremusjärjestus paaride arvestuses (eraldi meestele ja naistele) selgitatakse eelvoorude õliprofiilil A (5 sarja summa põhjal), võistkondlik paremusjärjestus (eraldi meestele ja naistele, 4-liikmelised võistkonnad) eelvoorude õliprofiilil B (5 sarja summa põhjal). Paarid ja võistkonnad peavad olema moodustatud ühe klubi liikmetest.

Juunioride vanuseklassi paremusjärjestus (eraldi poistele ja tüdrukutele) määratakse eelvoorude (10 sarja summa) põhjal.

Eelvoor
Individuaalne, 10 sarja (5+5), ameerika mänguviis, 2 kuni 4 mängijat rajapaaril.
Radade vahetus peale 2 sarja. Mängijad liiguvad kaks rada paremale.

Vahevoor
Vahevooru pääseb eelvooru 16 paremat meesmängijat ja 8 paremat naismängijat individuaal-arvestuses. Eelvoorus saavutatud punktid võetakse kaasa.
Individuaalne, 5 sarja, ameerika mänguviis, 4 mängijat rajapaaril, radade vahetus peale igat
sarja. Paaritu numbriga rajal alustanud mängijad liiguvad kaks rada vasakule ja paaris numbriga rajal alustanud mängijad liiguvad kaks rada paremale.

Õliskeem vahevoorudeks loositakse. Finaalvoorudes kasutatakse vahevoorust erinevat õliskeemi.

Finaalvoorud
Vahevoorude 8 paremat mees- ja 4 paremat naismängijat. Finaalvoorud peetakse võistlejate omavaheliste võistlustena põhimõttel, et kõrgeima finaaliasetusega mängija kohtub madalaima asetusega. Finaalvoorudesse eelnevalt saavutatud punkte kaasa ei võeta.
Finaalide 1. ring
Meeste vahevooru kohad 5 ja 8 omavahel ning kohad 6 ja 7 omavahel. 2 sarja. Punktid summeeritakse. Ameerika mänguviis, 2 mängijat rajapaaril. Võitjad pääsevad järgmisesse ringi, kaotajad paigutatakse kohtadele 7 ja 8 vastavalt nende omavahelisele asetusele finaali pääsul. Alustaja valib parema finaaliasetusega mängija.
Finaalide 2. ring
Meeste vahevooru kohad 3 ja 4 pluss 2 võitjat eelmisest ringist omavahel. 2 sarja. Punktid summeeritakse. Ameerika mänguviis, 2 mängijat rajapaaril. Võitjad pääsevad järgmisesse ringi, kaotajad paigutatakse kohtadele 5 ja 6 vastavalt nende omavahelisele asetusele finaali pääsul. Alustaja valib parema finaaliasetusega mängija.
Poolfinaalid
Meestele- vahevooru kohad 1 ja 2 pluss 2 võitjat eelmisest ringist omavahel. 2 sarja. Punktid summeeritakse. Ameerika mänguviis, 2 mängijat rajapaaril. Võitjad pääsevad järgmisesse ringi (superfinaali), kaotajad mängivad 3-ndale kohale.
Naistele- vahevooru 1 ja 4-s koht kohtuvad omavahel, 2 ja 3-s koht omavahel 2 sarja. Punktid summeeritakse. Ameerika mänguviis, 2 mängijat rajapaaril. Võitjad pääsevad järgmisesse ringi (superfinaali), kaotajad mängivad 3-ndale kohale.
Superfinaal
Poolfinaalide võitjad kohtuvad omavahel Eesti meistri tiitlile, kaotajad selgitavad 3-nda koha.
2 sarja. Punktid summeeritakse. Ameerika mänguviis, 2 mängijat rajapaaril.

Tasapunktiseisude lahendamine
Eelvoorus või vahevoorus saavutatud võrdsete punktisummade korral on parem võistleja, kellel on
parem viimase sarja tulemus (eelvoorus alustatakse võrdlemist õliprofiili B tulemustest), selle võrdsuse korral eelviimase sarja jne. Kõige eelneva võrdsuse korral otsustab paremuse loos.
Finaalvoorudes visatakse täislauda (10 kurikat) ühe viske kaupa kuni võitja selgumiseni.
Paaride ja võistkondliku arvestuse tasapunktide korral on parem paar/võistkond, kelle viimase
sarja summa on parem, selle võrdsuse korral eelviimase jne. Kõige eelneva võrdsuse korral
otsustab paremuse loos.

Autasustamine
Kolme paremat mees- ja naispaari ning kolme paremat nais- ja meesvõistkonda
autasustatakse medalitega. Meisterpaare- ja võistkondi autasustatakse karikatega.
Võistluse kolme paremat naist ja kolme paremat meest individuaalarvestuses autasustatakse
karikate ja medalitega.

Kinnitatud EVML Bowlingusektsiooni juhatuse otsusega 16.04.2014


  ©2014 Eesti Veeremängude Liit