Reglement

Võistluse vorm : individuaalvõistlus

Eelvoorud : 1-13 mai 2016.a. Tallinnas Al Mare Bowlingus, Pärnus Perona Bowlingus ja Viljandis Männimäe Bowlingus

Finaalvoor : 15 mai 2016 Pärnus, Perona bowlingusaalis (Metsa 13a, Pärnu)

Korraldaja : Eesti Veeremängude Liit

Peakohtunik : Raivo Tamm

Registreerimine : sekretar@evml.ee

Eesti Meistrivõistlustel järgitakse käesolevat Eesti Meistrivõistluste reglementi ja kehtivaid Eesti Veeremängude Liidu (EVML) võistlusmäärusi. Võistlustel selgitatakse välja Eesti meister naiste ja meeste arvestuses Võistlus kuulub EVML reitingusüsteemi (kõrgeima kategooria võistlus).

Reitingupunktide jagunemine on toodud käesoleva reglemendi LISA 1.

Osalemisõigus ja registreerimine

Osaleda võivad ainult EVML-is registreeritud sportlased. Eelregistreerimine Eesti Meistrivõistlustele toimub piirkondlikule kvalifikatsioonvoorule eelneva päeva kella 20-ni emaili teel sekretar@evml.ee. Hilisem registreerimine võistlusele võimaldatakse vabade kohtade olemasolul. Riietus vastavalt EVML võistlusmäärustele.

Võistlusmaks täiskasvanutele 40 eurot, juunioridele 20 eurot. Võistlusmaks tasutakse sularahas kvalifikatsioonvoorus, lõppvõistlus on osalejatele tasuta.

Võistluse kirjeldus

Võistlus koosneb kvalifikatsioonvoorust ja lõppvõistlusest. Õlitus enne igat kvalifikatsioonvooru.

Kvalifikatsioon

Individuaalne 6 sarja, ameerika mänguviis, 2 kuni 4 mängijat rajapaaril. Radade vahetus peale igat sarja.

Kvalifikatsioonvoor mängitakse piirkondlikul põhimõttel kolmes saalis: Tallinnas Al Mare bowlingusaalis, Pärnus Perona Bowlingus ja Viljandis Fire Starter Bowlingus, Mängija ei ole kohustatud mängima elukohajärgses saalis, valides oma mängukoha ise.

Lõppvõistlusele pääseb 24 mees- ja 12 naismängijat. Igast regioonist edasipääsejate kvoot koosneb 2-st osast: fikseeritud osast ja osalusprotsendi alusel kujunevast osast. Fikseeritud osaks (A- kvoot) on 16 meesmängijat ja 9 naismängijat. Osalusprotsendi alusel (B- kvoot) kujunevaks osaks on 8 kohta meestele ja 3 kohta naistele.

Lõppvõistlusele pääsejate fikseeritud A- kvoot meeste arvestuses (kokku 16 kohta):

  • Tallinn: 6 kohta
  • Pärnu: 4 kohta
  • Viljandi: 6 kohta

piirkonna B.kvoot =  (piirkonnas osalenud meesmängijate arv – piirkonna A.kvoot) x  8
                                    meesmängijate üldarv – 16

Saadud tulemus ümardatakse täiskohani, aga minimaalselt piirkondliku koha saamiseks vajalik väärtus on „1“. Arvutuse tulemusel saadud väärtused alla „1“ liidetakse suurima osavõtuga piirkonnale (piirkondadele).

Juhul kui peale piirkondlike kvootide summeerimist saadav tulemus on erinev väärtusest 8, siis liidetakse 8-st puudujääv kohtade arv suurima osalusega piirkonnale (piirkondadele) igaühele üks, 8-t ületav kohtade arv aga võetakse ära väikseima osalusega piirkonnalt (piirkondadelt) igaühelt üks.

Juhul kui osalejate arv mitmes piirkonnas on võrdne, siis liidetakse ülejääv koht A-kvoodi piirkondade järjestuse alusel kõrgeimal kohal asetsevale piirkonnale (kõrgeimal Tallinn), aga lahutatakse puudujääv koht sama järjestuse tagapool asetsevalt kohalt.

Lõppvõistlusele pääsejate fikseeritud A- kvoot naiste arvestuses (kokku 9 kohta):

  • Pärnu: 3 kohta
  • Tallinn: 3 kohta
  • Viljandi: 3 kohta

Osalusprotsendi alusel kujunev B-kvoot arvutatakse järgneva valemi alusel:

piirkonna B.kvoot =  piirkonnas osalenud naismängijate arv – piirkonna A.kvoot x 3
                                    naismängijate üldarv – 9

Saadud tulemus ümardatakse täiskohani, aga minimaalselt piirkondliku koha saamiseks vajalik väärtus on „1“. Arvutuse tulemusel saadud väärtused alla „1“ liidetakse suurima osavõtuga piirkonnale (piirkondadele).

Juhul kui peale piirkondlike kvootide summeerimist saadav tulemus on erinev väärtusest „3“, siis liidetakse „3“-st puudujääv kohtade arv suurima osalusega piirkondadele igaühele üks, „3“ ületav kohtade arv aga võetakse ära väikseima osalusega piirkonnalt (piirkondadelt) igaühelt üks. Juhul kui osalejate arv mitmes piirkonnas on võrdne, siis liidetakse ülejääv koht A-kvoodi piirkondade järjestuse alusel kõrgeimal kohal asetsevale piirkonnale (kõrgeimal Pärnu), aga lahutatakse puudujääv koht sama järjestuse tagapool asetsevalt kohalt. Juhul kui mõnes piirkonnas ei osale ühtki mängijat, liidetakse selle piirkonna koht sarnaselt eelpoolkirjeldatuga suurima osavõtuga piirkonnale.

Lõppvõistlus

Lõppvõistlusele pääseb kvalifikatsiooni 24 paremat meesmängijat ja 12 paremat naismängijat. Eelvoorus saavutatud punkte kaasa ei võeta.

Vahevoor meestele

Individuaalne, 8 sarja, ameerika mänguviis, 4 mängijat rajapaaril, radade vahetus peale igat sarja. Paaritu numbriga rajal alustanud mängijad liiguvad kaks rada vasakule ja paaris numbriga rajal alustanud mängijad liiguvad kaks rada paremale. 12 paremat pääseb Finaalvooru

Finaalvoorud

Finaalvoorudesse eelnevalt saavutatud punkte kaasa ei võeta.

Finaalide 1.ring naistele

12 mängijat, individuaalne, 6 sarja, ameerika mänguviis, 4 mängijat rajapaaril, radade vahetus peale igat sarja. Paaritu numbriga rajal alustanud mängijad liiguvad kaks rada vasakule ja paaris numbriga rajal alustanud mängijad liiguvad kaks rada paremale. 6 paremat pääseb Finaalide 2. ringi

Finaalide 1.ring meestele

12 mängijat, individuaalne, 6 sarja, ameerika mänguviis, 4 mängijat rajapaaril, radade vahetus peale igat sarja. Paaritu numbriga rajal alustanud mängijad liiguvad kaks rada vasakule ja paaris numbriga rajal alustanud mängijad liiguvad kaks rada paremale. 6 paremat pääseb Finaalide 2. ringi

Finaalide 2. ring meestele ja naistele

Eelnevalt saavutatud punkte kaasa ei võeta. Round-Robin, 5 sarja, ameerika mänguviis, 2 mängijat rajapaaril, radade vahetus peale igat sarja Alustaja valib parema asetusega mängija peale Finaalide 1. ringi.

Tasapunktiseisude lahendamine

Eelvoorus, vahevoorus ja finaalide 1.ringis saavutatud võrdsete punktisummade korral on parem võistleja, kellel on parem viimase sarja tulemus, selle võrdsuse korral eelviimase sarja jne. Kõige eelneva võrdsuse korral otsustab paremuse loos.

Finaalide 2.ringis vastavalt EVML-i võistlusmääruste p-le 19.3.2.

a) Samade punktide puhul on eespool see, kelle puhas (boonusteta) punktisumma round-robinvoorust on parem;
b) Kui puhas tulemus on sama, siis eespool on omavahelise mängu võitja;
c) Kui omavaheline matš on jäänud viiki, siis on eespool see, kellel on round-robin-voorus rohkem võite;
d) Kui ka võitude arv on sama, siis on eespool see, kellel on round-robin-voorus väiksem parima ja halvima sarja vahe;
e) Kui ka parima ja halvima sarja vahe on sama, määrab paremusjärjestuse parim sari round-robinvoorust.

Autasustamine

Võistluse kolme paremat naist ja kolme paremat meest autasustatakse karikate ja medalitega.

Lisa 1.
Reitingupunktide tabel

  mehed : 
1.koht 150 p
2.koht 135 p
3.koht 123 p
4.koht 113 p
5.koht 104 p
6.koht 96 p
7.koht 90 p
8.koht 84 p
9.koht 78 p
10.koht 73 p
11.koht 69 p
12.koht 65 p
13.koht 62 p
14.koht 59 p
15.koht 56 p
16.koht 53 p
17.koht 51 p
18.koht 50 p
19.koht 48 p
20.koht 47 p
21.koht 45 p
22.koht 44 p
23.koht 42 p
24.koht 41 p
naised :
1.koht 60 p
2.koht 51 p
3.koht 44 p
4.koht 38 p
5.koht 33 p
6.koht 29 p
7.koht 26 p
8.koht 23 p
9.koht 20 p
10.koht 17 p
11.koht 15 p
12.koht 14 p

Lõppvõistlusele mittepääsenud sportlased saavad reitingupunkte järgnevalt
Piirkonna esimene väljajäänud meessportlane 40 p., teisena 39 p jne , naistest esimesena väljajäänud sportlane 13 p., teisena väljajäänud sportlane 12 p jne.