Laadin…

Õliskeem

Kogu võistlusel kasutatakse sama õliprofiili, mis avalikustatakse hiljemalt nädal enne esimese eelvooru algust.