Laadin…

Reglement 2024

Eesti Meistrivõistlused bowlingus 2024

Võistluse vorm: individuaalne, mees-, nais- ja segapaarid, ümberviskamisteta
Koht: AMB Akadeemia bowling, Tallinn (Akadeemia tee 30)
Aeg: 03.-11. mai 2024
Korraldaja: Eesti Veeremängude Liit
Peakohtunik: Ülo Reiman
Abikohtunik: Maarek Lee
Registreerimine: online või regimine@evml.ee
Koduleht: www.bowling.evml.ee/emv/

Eesti Meistrivõistlustel järgitakse käesolevat Eesti Meistrivõistluste reglementi ja kehtivaid Eesti Veeremängude Liidu (EVML) võistlusmäärusi.
Võistlustel selgitatakse välja Eesti meister meeste ja naiste arvestuses ning mees-, nais- ja segapaaride arvestuses.
Võistlus kuulub EVML reitingusüsteemi (kõrgeima kategooria võistlus).

Osalemisõigus ja registreerimine
Osaleda võivad vaid EVML-i liikmed. Mees-, nais ja segapaaride arvestuses võistlejatel on soovituslik mängida oma mängud samas vahetuses ning nad paigutatakse samale rajale mängima. Paarid võib moodustada vaid ühe klubi liikmetest. Üks klubi võib välja panna mitu paari.
Eelregistreerimine Eesti Meistrivõistlustele toimub võistluse kodulehel http://www.bowling.evml.ee/emv/
Online-registreerimine avatakse 1. aprill kell 9.00 ning suletakse 30 minutit enne vahetuse algust. Eelistatud on online-registreering, kuid võtame vastu ka e-postile regimine@evml.ee laekunud registreeringud.
Paaride koosseisud peavad olema registreeritud e-posti teel (regimine@evml.ee) hiljemalt 02. mail kella 23.59-ks.
Riietus vastavalt EVML-i võistlusmäärustele. Kohustuslik on kasutada klubi esindussärki, selle puudumisel võimalikult sarnast või reeglitele vastavat särki.

Võistlusmaks
Individuaalarvestus:
Võistlusmaks 65 €, noortele, juunioridele ja veteranidele* 45 €.
*Veteran – võistleja, kes on võistluse toimumise kalendriaasta lõpuks vähemalt 65 aastane.

Paarid:
Võistlusmaks 20 € paari kohta.

Võistlusmaks tasutakse sularahas või ülekandega EVML-i arveldusarvele enne eelvooru algust.
MTÜ Eesti Veeremängude Liit
EE021010022000971000 SEB Pank
Selgitus: Eesti MV 2024 – Mängija Nimi. Näiteks: Eesti MV 2024 – Kalle Masikas

Võistluse kirjeldus
Individuaalarvestus:
Võistlus koosneb eelvoorust, vahevoorust, Round Robin voorust ja finaalvoorust (Stepladder).

Paaride arvestus:
Võistlus koosneb eelvoorust ja finaalidest.

Eelvoor
Individuaalne, 8 sarja, ameerika mänguviis, 2 kuni 4 mängijat rajapaaril.
Radade vahetus pärast igat sarja. Paaritu numbriga rajal alustanud mängijad liiguvad kaks rada vasakule ja paaris numbriga rajal alustanud mängijad liiguvad kaks rada paremale.
Soojendus 10 minutit algusrajapaaril.

Vahevoor
Vahevooru pääseb 16 mees- ja 16 naismängijat.
Eelvoorus saavutatud punkte kaasa ei võeta.
Individuaalne, ameerika mänguviis, radade vahetus pärast igat sarja. Paaritu numbriga rajal alustanud mängijad liiguvad kaks rada vasakule ja paaris numbriga rajal alustanud mängijad liiguvad kaks rada paremale.
Mehed – 5 sarja, kuni 4 mängijat rajapaaril.
Naised – 5 sarja, kuni 4 mängijat rajapaaril.
Soojendus 10 minutit algusrajapaaril.

Round Robin
Round Robin vooru pääseb vahevooru 8 paremat meesmängijat ja 8 paremat naismängijat.
Vahevoorus saavutatud punktid võetakse kaasa.
Individuaalne, ameerika mänguviis 2 mängijat rajapaaril.
Soojendus 5 minutit algusrajapaaril.

Finaalvoor
Finaalvooru pääseb 4 paremat meesmängijat ja 4 paremat naismängijat Round Robin vooru tulemuste põhjal.
Eelnevalt saavutatud punkte kaasa ei võeta.
Mängitakse stepladder-süsteemis vastavalt eelnevalt saavutatud asetusele. Parema asetusega mängija valib alustaja. Alustaja mängib ühe ruudu vasakpoolsel rajal. Teine mängija alustab parempoolsel rajal ning mängib kaks ruutu – esimese parempoolsel ja teise vaskpoolsel rajal. Vasakpoolsel alustanu jätkab mängimist sama süsteemi järgi.

1. mäng – asetused 3 ja 4 omavahel;
2. mäng – eelmise mängu võitja kohtub 2. asetusega;
3. mäng – eelmise mängu võitja kohtub 1. asetusega Eesti Meistri tiitlile.

1 sari, ameerika mänguviis, 2 mängijat rajapaaril. Soojendus 4 viset kummalgi rajal.

Finaalvoorud paaridele
Finaali pääseb 3 paremat mees-, nais- ja segapaari võistkonnaliikmete eelvoorus saavutatud punktide kokkuliitmise alusel.
Stepladder, ameerika mänguviis, 1 sarja võiduni. Soojendus 4 viset kummalgi rajal.
Poolfinaal: eelvooru 2. koht mängib 3. kohaga. Võitja jätkab, kaotaja saavutab turniiri III koha.
Finaal: eelvooru 1. koht mängib poolfinaali võitjaga Eesti Meistri tiitlile.

Tasapunktiseisude lahendamine
Eelvoorus ja vahevoorus võrdsete punktisummade korral on parem mängija, kellel on parem viimane sari, selle võrdsuse korral eelviimane sari jne. Kõige eelneva võrdsuse korral otsustab paremuse loos.

Paaride arvestuse eelvooru võrdsete punktisummade korral on parem võistkond, kelle viimase
sarja summa on parem, selle võrdsuse korral eelviimase jne. Kõige eelneva võrdsuse korral
otsustab paremuse loos.

Round Robin voorus võrdsete punktisummade korral on parem omavahelise mängu võitja. Kui omavaheline mäng on jäänud viiki, on parem mängija, kellel on Round Robin voorus rohkem võite. Kui võitude arv on sama, on parem Round Robin voorus suurema punktisumma saavutanud mängija. Kõige eelneva võrdsuse korral
otsustab paremuse loos.

Tasapunktiseisude lahendamine finaalvoorudes.
Finaalvoorudes visatakse täislauda (10 kurikat) ühe viske kaupa kuni võitja selgumiseni. Parema asetusega mängija valib kummal rajal tehakse esimene vise (mõlemad mängijad samal rajal), järgnevate visete jaoks vahetatakse rada pärast igat viset. Paaride puhul viskavad täislauda mõlemad mängijad ning võidab see paar, kelle avavisete summa on suurem, viigi korral korratakse täislauda viskeid teisel rajal võitja selgumiseni.

Õlitus
Kogu võistlusel kasutatakse sama õliprofiili, mis avalikustatakse hiljemalt nädal enne esimese eelvooru algust.
Õlitus toimub:
– enne igat eelvooru vahetust;
– enne vahevooru;
– enne Round Robin vooru;
– enne stepladderit

Autasustamine
Kolme paremat mees-, nais- ja segapaari autasustatakse medalitega.

Võistluse kolme paremat meest ja naist individuaalarvestuses autasustatakse medalitega.

Iga reitingu juhendis nimetatud võistlusklassi kolme parimat autasustatakse meenetega.

Kinnitatud EVML Bowlingusektsiooni juhatuse otsusega 31.03.2024