Laadin…

Reglement 2021

Eesti Meistrivõistlused bowlingus 2021

Võistluse vorm: individuaalne, võistkondlik, ümberviskamisteta
Koht: AMB Akadeemia bowling, Tallinn (Akadeemia tee 30)
Aeg: 09.-12. september 2021
Korraldaja: Eesti Veeremängude Liit
Peakohtunik: Gabriel Veide
Registreerimine: Online registreerimine avatakse 19.07.2021
WWW lehekülg: www.bowling.evml.ee/emv/

Eesti Meistrivõistlustel järgitakse käesolevat Eesti Meistrivõistluste reglementi ja kehtivaid Eesti Veeremängude Liidu (EVML) võistlusmäärusi.
Võistlustel selgitatakse välja Eesti meister naiste ja meeste arvestuses, samuti paaride (nais-, mees- ja segapaarid) ja naiste ning meeste võistkondade meistrid ning lisaks Eesti meistrid noorte ja juunioride vanuseklassis.
Võistlus kuulub EVML reitingusüsteemi (kõrgeima kategooria võistlus).

Osalemisõigus ja registreerimine
Osaleda võivad vaid EVML liikmed. Paaride ja võistkondade arvestuses ülesantud võistlejad paigutatakse soovi korral rajapaaril kokku, kuid sellest peab teavitama kohtunikku hiljemalt 15 minutit enne vooru algust. Võistkonna/paari võib moodustada vaid ühe klubi liikmetest. Üks klubi võib välja panna mitu võistkonda/paari. Registreerimisel näidatakse ära ka võistkonna järjekorranumber (juhul kui ühte klubi esindab mitu võistkonda).
Eelregistreerimine Eesti Meistrivõistlustele toimub võistluse kodulehel http://www.bowling.evml.ee/emv/
Online registreering avatakse 19. juuli 2021 ning suletakse 15 minutit enne vahetuse algust. Eelistatud on online registreering, kuid võtame vastu ka e-postile regimine@evml.ee laekunud registreeringud.
Paaride ja võistkondade koosseisud peavad olema laekunud klubide ametlikelt meiliaadressidelt hiljemalt 08.septembril kella 21:00-ks. Riietus vastavalt EVML võistlusmäärustele. Soovituslik on kasutada klubi esindussärki.

Võistlusmaks
Individuaalarvestus:
Võistlusmaks 50 €, juunioridele ja noortele 30 €. Juuniorid osalevad ka noorte arvestuses.
Individuaalarvestuse võistlusmaks sisaldab kahe vahetuse (A+B) mängimist.

Paarid:
Võistlusmaks 20 € paari kohta.

Võistkonnad:
Naiskondadele (3-liikmelised) 30 €, meeskondadele (4-liikmelised) 40 €.

Võistlusmaks tasutakse sularahas või ülekandega EVML-i arveldusarvele enne kvalifikatsioonvooru.

Võistluse kirjeldus
Individuaal-arvestus:
Võistlus koosneb eelvoorust, vahevoorust ja finaalvoorudest. Eelvoorud on jagatud kahte 5-sarjalisse blokki, kusjuures neid blokke ei pea mängima järjest. Õlitus vahetatakse iga 5 sarja järel (lühike ja pikk). Iga mängija peab mängima kummalgi õliskeemil.

Noorte ja juunioride vanuseklassi paremusjärjestus (eraldi poistele ja tüdrukutele) määratakse eelvoorude (10 sarja summa) põhjal.

Paaride võistlus:
Paremusjärjestus paaride arvestuses (eraldi arvestus nais-, mees- ja segapaaridele) selgitatakse õliprofiilil B.
Võistlus koosneb kvalifikatsioonvoorust ja finaalidest. Kvalifikatsiooni tulemusena võetakse arvesse individuaalarvestuse sooritust (B õliprofiil, 5 sarja).

Võistkondade võistlus:
Paremusjärjestus võistkondade arvestuses (eraldi arvestus naiskondadele ja meeskondadele) selgitatakse õliprofiilil A. Võistlus koosneb kvalifikatsioonvoorust ja finaalidest. Kvalifikatsiooni tulemusena võetakse arvesse individuaalarvestuse sooritust (A õliprofiil, 5 sarja).

Eelvoor
Individuaalne, 10 sarja (5+5), ameerika mänguviis, 2 kuni 4 mängijat rajapaaril.
Radade vahetus peale igat sarja. Paaritu numbriga rajal alustanud mängijad liiguvad kaks rada vasakule ja paaris numbriga rajal alustanud mängijad liiguvad kaks rada paremale.
Soojendus 10 minutit algusrajapaaril.

Vahevoor
Vahevooru pääseb 16 meesmängijat ja 8 naismängijat.
Eelvoorus saavutatud punkte kaasa ei võeta.
Individuaalne, 5 sarja, ameerika mänguviis, 4 mängijat rajapaaril, radade vahetus peale igat sarja. Paaritu numbriga rajal alustanud mängijad liiguvad kaks rada vasakule ja paaris numbriga rajal alustanud mängijad liiguvad kaks rada paremale.
Soojendus 10 minutit algusrajapaaril.
Vahevoorus õlitatakse rajad üle ühe raja. A profiil paaritutel ning B profiil paaris numbriga radadel.

Finaalvoorud individual-arvestuses
Vahevoorude 8 paremat mees- ja 4 paremat naismängijat. Finaalvoorud peetakse võistlejate omavaheliste võistlustena põhimõttel, et kõrgeima finaaliasetusega mängija kohtub madalaima asetusega. Finaalvoorudesse eelnevalt saavutatud punkte kaasa ei võeta.
Finaalvoorudes õlitatakse rajad üle ühe raja. A profiil paaritutel ning B profiil paaris numbriga radadel. Kõikidel finaalringidel saab parema asetusega mängija saab valida kummal rajal oma mängu alustab. Asetus fikseeritakse peale vahevooru.
Soojendus kõikidel finaalringidel 2 viset kummalgi rajal.

Finaalide 1. ring
Meeste vahevooru kohad 5 ja 8 omavahel ning kohad 6 ja 7 omavahel. 2 sarja. Punktid summeeritakse. Ameerika mänguviis, 2 mängijat rajapaaril. Võitjad pääsevad järgmisesse ringi, kaotajad paigutatakse kohtadele 7 ja 8 vastavalt nende omavahelisele asetusele finaali pääsul.
Finaalide 2. ring
Meeste vahevooru kohad 3 ja 4 pluss 2 võitjat eelmisest ringist omavahel. 2 sarja. Punktid summeeritakse. Ameerika mänguviis, 2 mängijat rajapaaril. Võitjad pääsevad järgmisesse ringi, kaotajad paigutatakse kohtadele 5 ja 6 vastavalt nende omavahelisele asetusele finaali pääsul.
Poolfinaalid
Meestele- vahevooru kohad 1 ja 2 pluss 2 võitjat eelmisest ringist omavahel. 2 sarja. Punktid summeeritakse. Ameerika mänguviis, 2 mängijat rajapaaril. Võitjad pääsevad järgmisesse ringi (superfinaali), kaotajad mängivad 3-ndale kohale.
Naistele- vahevooru 1 ja 4-s koht kohtuvad omavahel, 2 ja 3-s koht omavahel 2 sarja. Punktid summeeritakse. Ameerika mänguviis, 2 mängijat rajapaaril. Võitjad pääsevad järgmisesse ringi (superfinaali), kaotajad mängivad 3-ndale kohale.
Superfinaal
Poolfinaalide võitjad kohtuvad omavahel Eesti Meistri tiitlile, kaotajad selgitavad 3-nda koha.
2 sarja. Punktid summeeritakse. Ameerika mänguviis, 2 mängijat rajapaaril.

Finaalvoorud paaridele
Finaali pääseb 4 paremat mees-, nais- ja segapaari.
Ameerika mänguviis. Soojendus 10 minutit.
Poolfinaalid: 1.koht mängib 4-ndaga, 2.koht 3-ndaga. Kaks sarja, tulemused summeeritakse.
Poolfinaalide võitjad omavahel selgitavad esikoha, kaotajad mängivad 3-ndale kohale, 2 sarja, tulemused summeeritakse.
Kasutatav õliprofiil B.

Finaalvoorud võistkondadele
Finaali pääseb 4 paremat mees- ja naiskonda.
Ameerika mänguviis. Soojendus 20 minutit.
Poolfinaalid: 1.koht mängib 4-ndaga, 2.koht 3-ndaga. Kaks sarja, tulemused summeeritakse.
Poolfinaalide võitjad omavahel selgitavad esikoha, kaotajad mängivad 3-ndale kohale, 2 sarja, tulemused summeeritakse.
Kasutatav õliprofiil A.

Tasapunktiseisude lahendamine
Eelvoorus saavutatud võrdsete punktisummade korral on parem võistleja, kellel on parem A+B profiili viimaste sarjade summa, selle võrdsuse korral eelviimaste sarjade jne. Kõige eelneva võrdsuse korral otsustab paremuse loos.

Vahevoorus saavutatud võrdsete punktisummade korral on parem võistleja, kellel on parem viimase sarja tulemus, selle võrdsuse korral eelviimase sarja jne. Kõige eelneva võrdsuse korral otsustab paremuse loos.

Finaalvoorudes visatakse täislauda (10 kurikat) ühe viske kaupa kuni võitja selgumiseni. Parema asetusega mängija valib kummal rajal tehakse esimene vise (mõlemad mängijad samal rajal), järgnevate visete jaoks hakatakse radu vahetama peale igat viset.

Paaride ja võistkondliku arvestuse tasapunktide korral on parem paar/võistkond, kelle viimase
sarja summa on parem, selle võrdsuse korral eelviimase jne. Kõige eelneva võrdsuse korral
otsustab paremuse loos.

Õlitus
Kasutatakse kahte õliprofiili A (lühike) ja B (pikk).
Paaride võistlusel kasutatakse B õliprofiili.
Võistkondade arvestuses kasutatakse A õliprofiili.
Individuaalarvestuse vahevoorus ning finaalringides kasutatakse A+B õliprofiili ning õlitatakse üle ühe raja. A profiil paaritutel ning B profiil paaris numbriga radadel.
Õlitus toimub:
– enne igat eelvooru vahetust
– enne võistkondade finaali
– enne mees- ja naispaaride finaali
– enne segapaaride finaali
– enne meeste vahevooru
– enne naiste vahevooru
– enne finaalringe

Autasustamine
Kolme paremat mees-, nais- ja segapaari ning kolme paremat nais- ja meeskonda
autasustatakse medalitega. Meisterpaare- ja võistkondi autasustatakse karikatega.
Parimaid noori ning juuniore autasustatakse karikatega. Juuniorid osalevad automaatselt ka noorte klassis.

Võistluse kolme paremat naist ja kolme paremat meest individuaalarvestuses autasustatakse
karikate ja medalitega.

Kinnitatud EVML Bowlingusektsiooni juhatuse otsusega 05.07.2021