Laadin…

Reglement 2022

Eesti Meistrivõistlused bowlingus 2022

Võistluse vorm: individuaalne, paarid, ümberviskamisteta
Koht: AMB Akadeemia bowling, Tallinn (Akadeemia tee 30)
Aeg: 1
9.-22. mai 2022
Korraldaja: Eesti Veeremängude Liit
Peakohtunik: Gabriel Veide
Registreerimine: 
regimine@evml.ee
WWW lehekülg: 
www.bowling.evml.ee/emv/

Eesti Meistrivõistlustel järgitakse käesolevat Eesti Meistrivõistluste reglementi ja kehtivaid Eesti Veeremängude Liidu (EVML) võistlusmäärusi.
Võistlustel selgitatakse välja Eesti meister naiste ja meeste arvestuses, samuti paaride (nais-, mees- ja segapaarid) ja noorte ning juunioride vanuseklassis.
Võistlus kuulub EVML reitingusüsteemi (kõrgeima kategooria võistlus).

Osalemisõigus ja registreerimine
Osaleda võivad vaid EVML-i liikmed. Mees- ja naispaaride arvestuses võistlejatel on soovituslik mängida oma mängud samas vahetuses ning nad paigutatakse samale rajale mängima. Paarid võib moodustada vaid ühe klubi liikmetest. Üks klubi võib välja panna mitmeid paare.
Eelregistreerimine Eesti Meistrivõistlustele toimub võistluse kodulehel
http://www.bowling.evml.ee/emv/
Online-registreering avatakse 25. aprill kell 7.00 ning suletakse 15 minutit enne vahetuse algust. Eelistatud on online-registreering, kuid võtame vastu ka e-postile regimine@evml.ee laekunud registreeringud.
Paaride koosseisud peavad olema registreeritud e-posti teel (regimine@evml.ee) hiljemalt 18. mail kella 23.59-ks.
Riietus vastavalt EVML-i võistlusmäärustele. Kohustuslik on kasutada klubi esindussärki, selle puudumisel võimalikult sarnast või reeglitele vastavat särki.

Võistlusmaks
Individuaalarvestus:
Täiskasvanu 60 €, Noor 45 €, Juunior 35 €. Juuniorid ei osale noorte arvestuses.

Paarid:
Võistlusmaks 30 € paari kohta.

Võistlusmaks tasutakse sularahas või ülekandega EVML-i arveldusarvele enne kvalifikatsioonvooru.

Võistluse kirjeldus
Individuaal-arvestus:
Võistlus koosneb eelvoorust, vahevoorust ja finaalvoorudest.
Juuniorite ja noorte vanuseklassil vahevooru ei ole.

Paaride arvestus:
Võistlus koosneb eelvoorust ja finaalidest. Paaride arvestuses osalemiseks on vajalik ka individuaalarvestuse osalus. Eelvooru tulemused arvestatakse võistleja individuaalarvestuse sooritusest.

Eelvoor
Individuaalne, 8 sarja, ameerika mänguviis, 2 kuni 4 mängijat rajapaaril.
Radade vahetus peale igat sarja. Paaritu numbriga rajal alustanud mängijad liiguvad kaks rada vasakule ja paaris numbriga rajal alustanud mängijad liiguvad kaks rada paremale.
Soojendus 10 minutit algusrajapaaril.

Vahevoor
Vahevooru pääseb 18 mees- ja 8 naismängijat.
Eelvoorus saavutatud punkte kaasa ei võeta.
Individuaalne, ameerika mänguviis, radade vahetus peale igat sarja. Paaritu numbriga rajal alustanud mängijad liiguvad kaks rada vasakule ja paaris numbriga rajal alustanud mängijad liiguvad kaks rada paremale.
Mehed – 8 sarja, ameerika mänguviis, 3 mängijat rajapaaril.
Naised – 6 sarja, ameerika mänguviis, 4 mängijat rajapaaril.
Soojendus 10 minutit algusrajapaaril.

Finaalvoorud individuaal-arvestuses
Vahevoorude 8 paremat mees- ja 4 paremat naismängijat. Eelvooru 4 paremat poissi ning tüdrukut nii juuniorite kui noorte vanuseklassis.
Finaalvoorudesse eelnevalt saavutatud punkte kaasa ei võeta.
Kõikides finaalringides saab parema asetusega mängija valida, kummal rajal oma mängu alustab. Asetus fikseeritakse peale vahevooru (juunioritel ja noortel eelvooru järgi).
Soojendus kõikides finaalringides 2 viset kummalgi rajal.

Finaalide 1. ring
Meeste vahevooru kohad 5 ja 8 omavahel ning kohad 6 ja 7 omavahel, 1 sari. Ameerika mänguviis, 2 mängijat rajapaaril. Võitjad pääsevad järgmisesse ringi, kaotajad paigutatakse kohtadele 7 ja 8 vastavalt nende omavahelisele asetusele finaali pääsul.
Finaalide 2. ring
Meeste vahevooru kohad 3 ja 4 pluss 2 võitjat eelmisest ringist omavahel. 1 sari. Ameerika mänguviis, 2 mängijat rajapaaril. Võitjad pääsevad järgmisesse ringi, kaotajad paigutatakse kohtadele 5 ja 6 vastavalt nende omavahelisele asetusele finaali pääsul.
Poolfinaalid
Mehed – vahevooru kohad 1 ja 2 pluss 2 võitjat eelmisest ringist omavahel. 1 sari. Ameerika mänguviis, 2 mängijat rajapaaril. Võitjad pääsevad järgmisesse ringi (superfinaali), kaotajad mängivad 3. kohale.
Naised – vahevooru 1. ja 4. koht ning 2. ja 3. koht omavahel, 1 sari. Ameerika mänguviis, 2 mängijat rajapaaril. Võitjad pääsevad järgmisesse ringi (superfinaali), kaotajad mängivad 3. kohale.
Juuniorid ja noored (sama poistel ja tüdrukutel) – eelvooru 1. ja 4.koht ning 2. ja 3. koht omavahel, 1 sari. Ameerika mänguviis, 2 mängijat rajapaaril. Võitjad pääsevad järgmisesse ringi (superfinaali), kaotajad mängivad 3. kohale.
Superfinaal
Poolfinaalide võitjad kohtuvad omavahel Eesti Meistri tiitlile, kaotajad mängivad 3. kohale.
1 sari. Ameerika mänguviis, 2 mängijat rajapaaril.

Finaalvoorud paaridele
Finaali pääseb 4 paremat mees-, nais- ja segapaari.
Ameerika mänguviis. Soojendus 10 minutit.
Poolfinaalid: 1. koht mängib 4. kohaga, 2.koht 3. kohaga. Kaks sarja, Baker mänguviis.
Poolfinaalide võitjad omavahel selgitavad esikoha, kaotajad mängivad 3. kohale, 2 sarja, Baker mänguviis.

Tasapunktiseisude lahendamine
Eelvoorus saavutatud võrdsete punktisummade korral on parem võistleja, kellel on parem viimane sari, selle võrdsuse korral eelviimane sari jne. Kõige eelneva võrdsuse korral otsustab paremuse loos.

Paaride arvestuse eelvooru tasapunktide korral on parem paar, kelle viimase
sarja summa on parem, selle võrdsuse korral eelviimase jne. Kõige eelneva võrdsuse korral
otsustab paremuse loos.

Vahevoorus saavutatud võrdsete punktisummade korral on parem võistleja, kellel on parem viimase sarja tulemus, selle võrdsuse korral eelviimase sarja jne. Kõige eelneva võrdsuse korral otsustab paremuse loos.

Finaalvoorudes visatakse täislauda (10 kurikat) ühe viske kaupa kuni võitja selgumiseni. Parema asetusega mängija valib kummal rajal tehakse esimene vise (mõlemad mängijad samal rajal), järgnevate visete jaoks hakatakse radu vahetama peale igat viset.

Õlitus
Kõikidel formaatidel kasutatakse sama õliprofiili, mis avalikustatakse hiljemalt nädal enne esimese eelvooru algust.
Õlitus toimub:
– enne igat eelvooru vahetust;
– enne mees- ja naispaaride finaali;
– enne segapaaride finaali;
– enne vahevooru;
– enne individuaalseid finaalringe.

Autasustamine
Kolme paremat mees-, nais- ja segapaari autasustatakse medalitega. Meisterpaare autasustatakse karikatega.

Võistluse kolme paremat naist, meest, noort ja juuniori (poisid ja tüdrukud eraldi) individuaalarvestuses autasustatakse karikate ja medalitega.

Iga reitinguklassi kolme parimat autasustatakse karikatega.

Kinnitatud EVML Bowlingusektsiooni juhatuse otsusega 12.04.2022