Laadin…

Reglement 2023

Eesti Meistrivõistlused bowlingus 2023

Võistluse vorm: individuaalne, võistkondlik, ümberviskamisteta
Koht: AMB Akadeemia bowling, Tallinn (Akadeemia tee 30)
Aeg: 14
.-21. mai 2023
Korraldaja: Eesti Veeremängude Liit
Peakohtunik: Gabriel Veide
Registreerimine: 
regimine@evml.ee
WWW lehekülg: 
www.bowling.evml.ee/emv/

Eesti Meistrivõistlustel järgitakse käesolevat Eesti Meistrivõistluste reglementi ja kehtivaid Eesti Veeremängude Liidu (EVML) võistlusmäärusi.
Võistlustel selgitatakse välja Eesti meister naiste ja meeste arvestuses, noorte ning juunioride vanuseklassis ning võistkondade (naiskonnad ja meeskonnad) arvestuses.
Võistlus kuulub EVML reitingusüsteemi (kõrgeima kategooria võistlus).

Osalemisõigus ja registreerimine
Osaleda võivad vaid EVML-i liikmed. Mees- ja naiskondade arvestuses võistlejatel on soovituslik mängida oma mängud samas vahetuses ning nad paigutatakse samale rajale mängima. Võistkonnad võib moodustada vaid ühe klubi liikmetest. Üks klubi võib välja panna mitu võistkonda.
Eelregistreerimine Eesti Meistrivõistlustele toimub võistluse kodulehel
http://www.bowling.evml.ee/emv/
Online-registreerimine avatakse 1. aprill kell 7.00 ning suletakse 30 minutit enne vahetuse algust. Eelistatud on online-registreering, kuid võtame vastu ka e-postile regimine@evml.ee laekunud registreeringud.
Võistkondade koosseisud (meestel neljaliikmelised ja naistel kolmeliikmelised võistkonnad) peavad olema registreeritud e-posti teel (regimine@evml.ee) hiljemalt 13. mail kella 23.59-ks.
Riietus vastavalt EVML-i võistlusmäärustele. Kohustuslik on kasutada klubi esindussärki, selle puudumisel võimalikult sarnast või reeglitele vastavat särki.

Võistlusmaks
Individuaalarvestus:
Võistlusmaks 65 €, noortele 45 €, juunioridele 35 €. Juuniorid ei osale noorte arvestuses.

Võistkonnad:
Võistlusmaks 10 € iga võistkonna liikme kohta.

Võistlusmaks tasutakse sularahas või ülekandega EVML-i arveldusarvele enne eelvooru algust.
MTÜ Eesti Veeremängude Liit
EE021010022000971000 SEB Pank
Selgitus: Eesti MV 2023 – Mängija Nimi.  Näiteks: Eesti MV 2023 – Kalle Masikas

Võistluse kirjeldus
Individuaal-arvestus:
Võistlus koosneb eelvoorust, vahevoorudest ja finaalvoorust. Juunioride ja noorte finaalvooru asetused selguvad peale vahevoorusid.

Võistkondade arvestus:
Võistlus koosneb eelvoorust ja finaalidest.

Eelvoor
Individuaalne, 8 sarja, ameerika mänguviis, 2 kuni 4 mängijat rajapaaril.
Radade vahetus pärast igat sarja. Paaritu numbriga rajal alustanud mängijad liiguvad kaks rada vasakule ja paaris numbriga rajal alustanud mängijad liiguvad kaks rada paremale.
Soojendus 10 minutit algusrajapaaril.

Vahevoor (meestele ja naistele)
Vahevooru pääseb 18 mees- ja 8 naismängijat.
Eelvoorus saavutatud punkte kaasa ei võeta.
Individuaalne, ameerika mänguviis, radade vahetus pärast igat sarja. Paaritu numbriga rajal alustanud mängijad liiguvad kaks rada vasakule ja paaris numbriga rajal alustanud mängijad liiguvad kaks rada paremale.
Mehed
6 sarja, 3 mängijat rajapaaril.
Naised – 6 sarja, 4 mängijat rajapaaril.
Soojendus 10 minutit algusrajapaaril.

Lisavahevoor (meestele)
Lisavahevooru pääseb vahevooru 8 paremat meesmängijat.
Vahevoorus saavutatud punktid võetakse kaasa.
Individuaalne, ameerika mänguviis, radade vahetus peale igat sarja. Paaritu numbriga rajal alustanud mängijad liiguvad kaks rada vasakule ja paaris numbriga rajal alustanud mängijad liiguvad kaks rada paremale. Mängitakse 4 sarja, ameerika mänguviis, 2 mängijat rajapaaril.
Soojendus 5 minutit algusrajapaaril.

Finaalvoor
Vooru pääseb vahevooru 4 parimat naismängijat vahevooru ja 4 parimat meesmängijat lisavahevooru tulemuste põhjal.
Eelnevalt saavutatud punkte kaasa ei võeta.
Mängitakse stepladder-süsteemis vastavalt eelnevalt saavutatud asetusele (naistel vahevooru põhjal ning meestel lisavahevooru põhjal). Parema asetusega mängija valib alustaja. Alustaja mängib ühe ruudu vasakpoolsel rajal. Teine mängija alustab parempoolsel rajal ning mängib kaks ruutu – esimese parempoolsel ja teise vaskpoolsel rajal. Vasakpoolsel alustanu jätkab mängimist sama süsteemi järgi.

1. mäng – asetused 3 ja 4 omavahel;
2. mäng – eelmise mängu võitja kohtub 2. asetusega;
3. mäng – eelmise mängu võitja kohtub 1. asetusega Eesti Meistri tiitlile.

1 sari, ameerika mänguviis, 2 mängijat rajapaaril. Soojendus 4 viset kummalgi rajal.

Finaalvoorud juunioritele ja noortele
Finaali pääseb 3 paremat poissi ja tüdrukut nii juunioride kui noorte klassis.
Juunioride ja noorte finaalvooru asetused selguvad peale vahevoorusid.
Stepladder, ameerika mänguviis, 1 sarja võiduni. Soojendus 4 viset kummalgi rajal.
1. mäng – asetused 2 ja 3 omavahel;
2. mäng – eelmise mängu võitja kohtub 1. asetusega Eesti Meistri tiitlile.

Finaalvoorud võistkondadele
Finaali pääseb 3 paremat mees- ja naiskonda võistkonnaliikmete eelvoorus saavutatud punktide kokkuliitmise alusel.
Stepladder, ameerika mänguviis, 1 sarja võiduni. Soojendus 4 viset kummalgi rajal.
Poolfinaal: Eelvooru 2. koht mängib 3. kohaga. Võitja jätkab, kaotaja saavutab turniiri III koha.
Finaal: Eelvooru 1. koht mängib poolfinaali võitjaga Eesti Meistri tiitlile.

Tasapunktiseisude lahendamine
Eelvoorus saavutatud võrdsete punktisummade korral on parem võistleja, kellel on parem viimane sari, selle võrdsuse korral eelviimane sari jne. Kõige eelneva võrdsuse korral otsustab paremuse loos.

Võistkondade arvestuse eelvooru tasapunktide korral on parem võistkond, kelle viimase
sarja summa on parem, selle võrdsuse korral eelviimase jne. Kõige eelneva võrdsuse korral
otsustab paremuse loos.

Vahevoorus ja lisavahevoorus saavutatud võrdsete punktisummade korral on parem võistleja, kellel on parem viimase sarja tulemus, selle võrdsuse korral eelviimase sarja jne. Kõige eelneva võrdsuse korral otsustab paremuse loos.

Finaalvoorudes visatakse täislauda (10 kurikat) ühe viske kaupa kuni võitja selgumiseni. Parema asetusega mängija valib kummal rajal tehakse esimene vise (mõlemad mängijad samal rajal), järgnevate visete jaoks vahetatakse rada pärast igat viset. Võistkondade puhul viskavad täislauda kõik võistkonna liikmed ning ning võidab see, kelle võistkondlik avavisete summa on suurem, viigi korral korratakse täislauda viskeid teisel rajal võitja selgumiseni

Õlitus
Kogu võistlusel kasutatakse sama õliprofiili, mis avalikustatakse hiljemalt nädal enne esimese eelvooru algust.
Õlitus toimub:
– enne igat eelvooru vahetust;
– enne vahevooru;
– enne mees- ja naiskondade finaali;
– enne stepladderit

Autasustamine
Kolme paremat meeskonda ja naiskonda autasustatakse medalitega. Meistervõistkondi autasustatakse ka karikatega.

Võistluse kolme paremat naist, meest, noort ja juuniori (poisid ja tüdrukud eraldi) individuaalarvestuses autasustatakse karikate ja medalitega.
Juuniorid ei osale noorte arvestuses, kuid juhul kui noori on vähem kui kolm, siis kanduvad auhinnad edasi ka parimatele juunioritele.

Iga reitinguklassi kolme parimat autasustatakse karikatega.

Kinnitatud EVML Bowlingusektsiooni juhatuse otsusega 07.03.2023