JUHEND BOWLINGUVÕISTLUSE LÜLITAMISEKS
EESTI VEEREMÄNGUDE LIIDU KALENDRISSE

kinnitatud 18.oktoober 2010

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Juhend reguleerib Eesti Veeremängude Liidu bowlingusektsiooni (edaspidi EVML) võistluskalendrisse (edaspidi kalendrisse) lülitatavate võistluste taotluste esitamise ja tingimuste korda.

1.2. Juhendi täitmine on kohustuslik kõigile bowlinguvõistluste korraldajatele, kes soovivad võistlust lülitada EVML kalendrisse.

1.3. Võistlus lülitatakse kalendrisse EVML juhatuse otsusega korraldaja kirjaliku (ka elektroonilise) taotluse alusel, käesoleva juhendi kohaselt.

1.4. EVML kalendrisse lülitamise tasu ei rakendata EVML bowlingusektsiooni juhatuse poolt heakskiidetud reitinguvõistlustele.

2. VÕISTLUSELE ESITATAVAD NÕUDED

2.1. Võistlusel peab olema identifitseeritav juriidilisest või füüsilisest isikust korraldaja.

2.2. Võistluse korraldaja peab välja töötama võistluse reglemendi ja kuulutama võistlusest EVML võistlusmäärustes ja -reeglites ettenähtud korras.

2.3. Korraldaja peab määrama taotluses võistluse kontaktisiku ja peakohtuniku ning nende kontaktandmed (e-mail ja mobiil).

3. TAOTLUS

3.1. Taotlus võistluse lülitamiseks EVML kalendrisse peab sisaldama sooviavaldust ja võistluse reglementi, lisaks muud olulisi andmeid sisaldavate dokumentide koopiad (näiteks rahvusvaheliste võistluste korraldamise luba).

3.2. Sooviavaldus peab sisaldama taotleja (isiku) nime ja registri-/isikukoodi, asu-/elukoha aadressi, taotluse esitamise kuupäeva, taotluse teksti võistlusaja ja -koha äranäitamisega, muud soovitud ja olulised andmed võistluse kohta.

3.3. Korraldaja peab määrama nii sooviavalduses kui ka reglemendis võistluse kontaktisiku ja peakohtuniku ning nende kontaktandmed (e-mail ja mobiil).

3.4. Võistluse EVML kalendrisse lülitamise tasu on 501 kr (32 €)

3.5. EVML juhatus võib vajadusel nõuda täiendavate dokumentide või lisade esitamist.

4. TAOTLUSE ESITAMINE JA LÄBIVAATAMINE (ei kehti reitinguvõistluste puhul)

4.1. Taotlus peab olema esitatud EVML juhatusele (kodulehel või See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.) hiljemalt 14 päeva enne võistluse esimese (eel)vooru algust.

4.2. Täiendavad ja/või täpsustavad dokumendid taotlusele peab korraldaja esitama hiljemalt 3 päeva jooksul arvates EVML juhatuse vastutava liikme nõude esitamisest.

4.3. EVML juhatus võtab vastu otsuse võistluse kalendrisse lülitamise kohta hiljemalt 7 päeva jooksul arvates taotluse laekumise kuupäevast juhul, kui täiendavat informatsiooni ei vajata ning mitte hiljem kui 15 päeva enne võistluse esimese (eel)vooru algust juhul, kui taotluse andmed vajavad täpsustamist või täiendamist.

4.4. Reitinguvõistluse taotluse esitamine ja läbivaatamine on toodud välja korras „Eesti bowlingmängijate reitingu juhend ja tingimused“.

5. LÕPPSÄTTED

5.1. EVML juhatus võib tühistada otsuse võistluse kalendrisse lülitamise kohta juhul, kui korraldaja poolt on esitatud ebaõigeid (ebakorrektseid) andmeid või ilmnevad asjaolud, mis kahjustavad bowlingu kui spordiala mainet ja häid tavasid.


Väljatrükiks sobiva PDF faili leiab siit.