juhatuse koosolek 06.09.2006.a.

EVML bowlingu sektsiooni juhatuse koosolek

6. september 2006.a.
algus 18:00
lõpp 24:00
Pärnu, Perona

Osalesid juhatuse liikmed: Aivar Vadi, Raivo Tamm, Tauno Timmermaa, Vahur Roht, Jaanus Jaanimägi, Marika Lutter, Priit Alep.
Koosolekut juhatas Raivo Tamm, protokollis Marika Lutter

Päevakord:
1. Juhatuse töö üldisemad eesmärgid ja tööjaotus.
2. Alanud hooaeg koos kõige juurdekuuluvaga (reitingu põhimõtted, Eesti MV, Klubide Karikas, Meistrite Karikas jne).
3. Koondiste teema (mehed, naised, juuniorid).
4. Eelarve.
5. Muud küsimused.

Koosoleku käik:

 1. Juhatuse töö üldisemad eesmärgid ja tööjaotus
  - koostada EVML bowlingusektsiooni arengukava (4 aastaks) - missioon, eesmärgid, tegevusplaan
  - töötada välja bowlingut tutvustav brošüür ja metoodilised materjalid (ML, PA, TT)
  - kaasajastada ja parandada võistlusmäärused (AV, TT)
  - ühtlustatakse juunioride vanusepiir ETBF-ga (juuniorid kuni 19a. ja noored kuni 14 a.)
 2. Alanud hooaeg koos kõige juurdekuuluvaga
  - reitinguvõistlustel kasutada edaspidi ühtset formaati, milles lubatud maksimaalselt 1+2 re-entrit (RT)
  - Eesti meistrivõistluste korraldajaks on edaspidi EVML
  - reitinguturniiri auhinnafondide suhe võistlusmaksu (koefitsent vähemalt 40)
  - kohtunike sertifitseerimine, reitinguvõistluse peakohtunik peab omama EVML sertifikaati (RT)
  - reitinguvõistluse korraldajaid kohustada edastama võistlustulemused hiljemalt 24h pärast võistluse lõppu
  - Eesti Meistrite Karikas, uus toimumisaeg 23.november 2006 algusega kell 17, saalidelt küsitakse uued pakkumised. Võistlus ühitatakse Tuluõhtuga.
  - Meistrite Karikale organiseeritakse televisioon, monteeritakse kokku klipp ja pikem saade
  - valmistada ette Klubide Liiga reglemendi põhja (RT)
 3. Koondiste teema
  - koondiste moodustamiseks esitab vastutav isik juhatusele 10 kandidaati reitingu esimese 20 (kahekümne) mängija hulgast (naised, mehed) ning juhatus kinnitab
  - EVML lähetused ja kontaktisikud (kaetakse kuni 2 särki ning osavõtutasu):
    » Juuniorid (2007 Thessaloniki, Greece) - PA
    » Mehed - (2007 European Men Championships, Vienna, Austria) - AV
    » Naised - (2007 World Women Chamiponships, Monterrey, Mexico) - TT
    » ECC - (2007 European Champions Cup, Barcelona, Spain) - AV
    » EGC - (2007 European Gold Cup, - ) - VR, osavõtutasu kinni ei maksta, osaleda soovijad võtke ühendust juhatusega
    » Seeniorid - (2007 Palermo, Italy) - VR, osavõtutasu kinni ei maksta, särgid ainult 3-le reitingu paremale seeniorile
  - koondise särgid tellitakse ainult EVML kaudu
 4. Eelarve
 5. Muud küsimused
  Esitada klubide liikmemaksude diferentseerimise ettepanek 2007a. kevadisele üldkoosolekule.
  Näiteks klubi aastamaks: kuni 20 liiget - 8 000.- , üle 20 liikme - 12 000.-
  (uue klubi liitumisel esimene hooaeg "soodustusega", näiteks 1/2 hinnaga)

Järgmine koosolek: 22 sept. Kell 17 Al Mare saalis

Koosoleku juhataja : Raivo Tamm
Protokollija : Marika Lutter

Logo

Bowling

 • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
 • Mõtuse tn. 36
 • Tallinn 12620
 • bowling@evml.ee