Reitingu juhend

icon printer

EESTI BOWLINGUMÄNGIJATE REITINGU
JUHEND JA TINGIMUSED

kinnitatud 29. august 2018

Eesti Bowlingumängijate reitingu (edaspidi Reiting) pidamise ja arvestamise eesmärgiks on bowlingusportlaste - Eesti Veeremängude Liidu bowlingusektsiooni liikmete - edetabeli koostamine saavutatud kohtade põhjal reitinguvõistlustel ning sportlaste arengu väärtustamine. Reitingut peetakse naiste ja meeste arvestuses. Vanuseklassidele eraldi arvestust ei peeta.

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Reiting on muuhulgas aluseks Eesti koondise komplekteerimisel rahvusvahelistele võistlustele.

1.2. Reitingut peab (arvestab) jooksvalt Eesti Veeremängude Liidu bowlingusektsiooni (edaspidi EVML) juhatus.

1.3. Reitingu aluseks on kvalifitseeritud võistlustel saavutatud reitingupunktid. Reitingupunkte antakse võistluse lõpliku paremusjärjestuse alusel arvestades ainult EVML-i liikmeid. Reitingupunktide baastabel on juhendi lisas 1.

1.4. Sportlased on jagatud reitingu võistlusklassidesse vastavalt võistluskeskmisele (AVK) seisuga 1.september. Hooaja jooksul sportlase võistlusklass ei muutu. Eraldi arvestus meestele ja naistele.

1.5. Sportlaste võistlusklassid on järgmised:

Mehed
A-mängijad keskmisega 190 p. ja rohkem
B-mängijad keskmisega 175 kuni 189,9 p.
C-mängijad keskmisega alla 175 p.

Naised
A-mängijad keskmisega 170 p. ja rohkem
B-mängijad keskmisega alla 170 p.

Mängija ei saa kukkuda A-klassist allapoole kui tema võistluskeskmine ükskõik missuguse jooksva kuu seisuga ületab meestel 200 p ja naistel 185 p.

1.6. Reitinguvõistlused on jagatud kolme kategooriasse: A, B ja C-kategooria võistlused.
A-kategooria reitingupunktid korrutatakse koefitsendiga 2,
B-kategooria võistluse reitingupunktid koefitsendiga 1,5,
C-kategooria võistluse reitingupunktid arvestatakse baastabeli alusel.
Eesti meistrivõistlused on automaatselt A-kategooria võistlused

2. REITINGUPUNKTIDE ARVESTUS

2.1. Reiting arvestatakse ümber pärast igat kvalifitseeritud võistlust. Tulemused avaldatakse EVML veebilehel ja uuendatakse vähemalt üks kord kuus.

2.2. Reitingut peetakse hooaja kohta.

2.3. Võrdse reitingupunktide summa korral otsustavad kohapunktid viimastelt Eesti meistrivõistlustelt, nende võrdsuse korral viimaselt reitinguvõistluselt, seejärel eelviimaselt jne.

3. NÕUDED REITINGUVÕISTLUSELE

3.1. Võistlusel peab olema kõigile reitinguvõistluse nõuetele vastav korrektne reglement.

3.2. Lubatud ei ole eriformaatides võistlused: no-tap, cosmic-valgustus, piiratud osavõtjate arvuga (kutsega) võistlused jne. Händikäpiga võistlus võib olla reitinguvõistlus, aga sellisel juhul on see automaatselt C-kategooria võistlus ja reitingupunkte antakse eelvoorude puhta tulemuse alusel.
Erandiks on võistlused, kus peetakse ühist arvestust meestele ja naistele ning naistele antakse ühine hcp. Sellised võistlused võivad olla mistahes kategooria reitinguvõistlused.

3.3. Info reitinguvõistluse toimumise kohta peab olema mängijatele avalikult kättesaadav hiljemalt 30 päeva enne võistluse esimese (eel)vooru algust. Viide sellele avaldatakse EVML bowlinguvõistluste kalendris.

3.4. Eelvõistlusel mängitav minimaalne sarjade arv on viis (5).

3.5. Lubatud on ümberviskamistega võistlused

3.6. Võistluse lõppedes peavad olema selgelt eristatavad meeste ja naiste paremusjärjestus reitingu võistlusklasside kaupa. Reitingupunktid jagatakse võistlusklasside kaupa puhta (ilma hcp) keskmise alusel ja sellele asjaolule peab korraldaja reglemendis ka üheselt ja arusaadavalt viitama.

3.7. Radade õlitus peab olema tehtud enne igat eelvoorude viskevooru.

3.8. Ei ole lubatud lisada täiendavaid viskevoorusid peale varem väljakuulutatud (EVML-i juhatusega kooskõlastatud reglemendis) viimast viskevooru.

3.9. Kahe reitinguvõistluse finaalvoorude toimumise alguse vahele peab jääma vähemalt kuus päeva. Samaaegsete reitinguvõistluste taotluste puhul otsustab EVML juhatus, missugune võistlus lülitatakse reitinguvõistluste kalendrisse.

4. REITINGUVÕISTLUSE TASUD

4.1. Reitinguvõistluse tasu EVML-ile on sõltuvuses võistluse kategooriast
A-kategooria võistluse tasu on 300 €
B-kategooria võistluse tasu on 200 €
C-kategooria võistluse tasu on 100 €

4.2. Reitinguvõistluse tasu peab olema laekunud EVML-i arveldusarvele hiljemalt 20 päeva enne finaalvoorude algust. Tasumata jätmise korral eemaldatakse võistlus Reitingusüsteemist ja saadetakse vastav teade klubidele.

5. REITINGUVÕISTLUSE KORRALDAJA MUUD KOHUSTUSED

5.1. Korraldaja kohustub kajastama võistlusega seotud infot internetis avalikult kättesaadavas vormis s.h. minimaalselt: reglement, ajakava (eelvoorude, finaalide ajad), õliskeem, võistluse tulemused.

5.2. Korraldaja kohustub edastama võistluse lõpliku paremusjärjestuse hiljemalt 3 päeva jooksul pärast võistluse lõppemist EVML e-postile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Tulemuste saatmiseks mõeldud vormi leiab EVML vormide lehelt.
Nõude vastu eksimisel tehakse korraldajale hoiatus ning järgmistel kordadel võidakse korraldajalt nõuda tagatisraha tasumist EVML-i pangakontole, mis tagastatakse peale protokolli õigeaegset laekumist.

5.3. Võistluse peakohtunik peab omama kehtivat EVML-i sertifikaati.

6. REITINGUVÕISTLUSE TAOTLUSE ESITAMINE JA LÄBIVAATAMINE

6.1. Reitinguvõistluse korraldaja peab saatma kalendrivõistluse taotluse selleks ettenähtud vormis. Taotluse vorm on leitav EVML vormide lehel. Taotlusega koos on vaja esitada võistluse reglement.

6.2. Reitinguvõistluse taotlus peab olema esitatud EVML juhatusele e-posti teel See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. hiljemalt 45 päeva enne võistluse esimese (eel)vooru algust.

6.3. EVML juhatus võtab vastu otsuse võistluse reitingusüsteemi lülitamise kohta hiljemalt 7 päeva jooksul arvates taotluse laekumise kuupäevast juhul, kui täiendavat informatsiooni ei vajata ning mitte hiljem kui 30 päeva enne võistluse esimese (eel)vooru algust juhul, kui taotluse andmed vajavad täpsustamist või täiendamist.

 


Lisa 1. Reitingupunktide baastabel (kehtib iga võistlusklassi kohta eraldi)

  mehed :
1.koht 100 p
2.koht 80 p
3.koht 70 p
4.koht 60 p
5.koht 55 p
6.koht 50 p
7.koht 45 p
8.koht 40 p
9.koht 35 p
10.koht 30 p
11.koht 25 p
12.koht 20 p
13.koht 15 p
14.koht 10 p
15.koht 8 p
16.koht 6 p
17.koht 5 p
18.koht 4 p
19.koht 3 p
20.koht 2 p
21.- ... 1 p
naised :
1.koht 100 p
2.koht 70 p
3.koht 50 p
4.koht 40 p
5.koht 30 p
6.koht 25 p
7.koht 20 p
8.koht 15 p
9.koht 10 p
10.koht 5 p
11.- ... 1 p

Reitingupunkte antakse võistluse lõpliku paremusjärjestuse alusel arvestades ainult EVML-i liikmeid.

 


Kinnitatud EVML bowlingusektsiooni juhatuse otsusega 29. augustil 2018 aastal.

Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee