juhatuse koosolek 26.10.2006.a.

EVML bowlingu sektsiooni juhatuse koosolek

26. oktoober 2006.a.
algus 15:00
lõpp 19.00
Tallinn, Al Mare

Osalesid juhatuse liikmed: Aivar Vadi, Raivo Tamm, Priit Alep, Vahur Roht, Jaanus Jaanimägi, Marika Lutter
Koosolekut juhatas Raivo Tamm, protokollis Marika Lutter
Puudus: Tauno Timmermaa

Päevakord :
1. Saalide sertifitseerimise läbiviimise temaatika
2. Reitinguvõistluste juhend ja tingimused – kinnitamine
3. Terviseparadiis Cup 2006 – reitinguvõistluseks kinnitamine
4. Kohtunike sertifitseerimisega seonduv
5. Meistrite Karikaga seonduva arutelu
6. Estonian Openiga seonduv
7. Võistlusmäärused
8. Keskmiste pidamise ja avaldamisega seonduv

Arutati ja otsustati :

 1. Saalide sertifitseerimise läbiviimise temaatika.
  Esimese 2 saali sertifitseerimise kokkuvõtted ja vajalikud pisimuudatused kriteeriumites. Esimesel võimalusel viia läbi Rakvere ja Terviseparadiisi saalide sertifitseerimine (enne vastavate reitinguvõistluste toimumist) Radade tehnilise seisukorra hindamise kriteeriumid avaldada veebis.
  Hääletati: poolt 7, vastu 0, erapooletuid 0
 2. Reitinguvõistluste juhend ja tingimused – kinnitamine
  Hääletati: poolt 7, vastu 0, erapooletuid 0
 3. Terviseparadiis Cup 2006 – reitinguvõistluseks kinnitamine
  Hääletati: poolt 7, vastu 0, erapooletuid 0
 4. Kohtunike sertifitseerimisega seonduv.
  Raivo valmistab ette küsimused, kohtunikueksamil saab olema lubatud kasutada kõiki lisamaterjale. Raivo töötab välja eksamite läbiviimise korra.
 5. Meistrite Karikaga seonduva arutelu
 6. Estonian Openiga seonduv.
  Raivo uurib teemaga seonduvaid õigusakte, tehakse järelepärimine EOK-sse (Aivar)
 7. Võistlusmäärused
  Aivar vormistab korrektselt kinnitatud uued võistlusmäärused ja Tauno avaldab need kodulehel.
 8. Keskmiste pidamise ja avaldamisega seonduv.
  Otsustati: kompenseerida Raul Beekmannile keskmiste pidamisega tehtav töö käesoleval hooajal, jätkub töö uue keskmiste pidamise metoodika väljatöötamisel (Aivar)

Järgmine koosolek: ..., ...

Koosoleku juhataja : Raivo Tamm
Protokollija : Marika Lutter

Logo

Bowling

 • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
 • Mõtuse tn. 36
 • Tallinn 12620
 • bowling@evml.ee